Tìm Kiếm
135

Đầu năm 2017 nguồn cung căn hộ Tp.HCM gấp 3 lần Hà Nội

 

 

 

Theo đó, thống kê nguồn cung 3 phân khúc cao cấp, trung cấp và bình dân ở TP. HCM có mức chênh lệch lớn với Hà Nội.

 

TP. HCM "nóng" cục bộ​ 

 

Trong 2 tháng đầu năm 2017, phân khúc trung cấp tại Tp. HCM dẫn đầu thị trường về nguồn cung. Ngay sau đó là phân khúc cao cấp và cuối cùng là phân khúc bình dân.

Cụ thể, riêng tháng 1 có khoảng 2.200 căn hộ trung cấp mới. Đến tháng 2, con số này tăng lên thêm gần 1.700 căn; Phân khúc cao cấp với hơn 1.300 căn vào tháng 1 và gần 1.200 căn vào tháng 2; Thấp nhất là phân khúc bình dân chỉ dừng lại ở con số 600 căn, trung bình mỗi tháng tăng khoảng 300 căn hộ.

Tổng nguồn cung mới của Tp.HCM trong 3 tháng từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017 ở cả ba phân khúc là 10.657 căn.

Từ trong năm 2016, lượng cầu về căn hộ lẫn