Tìm Kiếm
3110

Tài liệu vinpearl

TÀI LIỆU VỀ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VINPEARL

LINK GIỎ HÀNG FULL VINPEARL 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCvyQVIBlbfE-L1vwgPKhxKFn-QvnM2dlcTWWpQuSFk/edit#gid=0

LINK TỔNG HỢP THÔNG TIN DỰ ÁN VINPEARL
https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsdlRfRzZEMHFfd28?...

LINK CHI TIẾT THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN VINPEARL

01. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG:
- GOLFLAND : https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsbTgyd2RIa2hXa1U
- ĐÀ NẴNG 1: https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsODZUbGJrZS1JNkE
- NAM HỘI AN: https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIseDZNZDRfTEpNdW8
- HỘI AN : https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsNTltMmpOVnlHc0E
________(clover)________
02. MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN
- Mặt bằng GOLFLAND : https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsM1hueE9aYlBBaGM
- ĐÀ NẴNG 1: https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsY1BnV1FNTS1MYjg
- NAM HỘI AN: https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsaEZ5M1VWY1hxVk0?...
- HỘI AN : https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsYkN6N3NacGxlY2s
________(clover)________
03. LAYOUT
- GOLFLAND : https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIseS1TZ2V3YkhPTnc
- ĐÀ NẴNG 1: https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsenhCYjctSEJwTWc
- NAM HỘI AN: https://drive.google.com/drive/folders/0BwzZG3sbkbt8QTU2Q3h5UzdIekE
- HỘI AN : https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsV0R2RWZSZGR5cVE
________(clover)________
04. SALEKITS
- GOLFLAND : https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsam9qYzFqTWxBREU
- ĐÀ NẴNG 1: https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsV05RTXlJOVFQWTA
________(clover)________
05. TIẾN ĐỘ - HÌNH ẢNH DỰ ÁN
http://tiendo.vinpearlvillascondotel.vn/
________(clover)________
06. HỢP ĐỒNG MẪU
https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsSmE1Q3VXY3Eza0k
________(clover)________
07. PHÁP LÝ
https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsZXBjNWcxc0piTzA
________(clover)________
08. TÀI LIỆU TRAINING + CLIP EVENT
https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsYXk4cmcxME9xWWM
https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIseFktV0Q5R3BQWFU
________(clover)________
09. BẢNG NVL
https://drive.google.com/drive/folders/0B-0yNzyIeAIsdU1OSDhGMUxnTjQ

Thông tin chi tiết một số dự án vinpearl như vinpearl nam hội an, vinpearl golfland nha trang...condotel beau rivage trần phú nha trang