Quận 2

Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Cừ - D2/49
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 48 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền - D2/87
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền- D2/137
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Văn Hưởng- D2/131
Có sẵn
 • 2
 • 2
 • 80 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Xuân Thủy- D2/126
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền- D2/124
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Xem thêm dự án

Quận Bình Thạnh

Xem thêm dự án

Quận Phú Nhuận

Xem thêm dự án

Quận Tân Bình

Xem thêm dự án

Thảo Điền

Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Cừ - D2/49
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 48 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền - D2/87
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền- D2/137
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Văn Hưởng- D2/131
Có sẵn
 • 2
 • 2
 • 80 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Xuân Thủy- D2/126
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền- D2/124
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • Liên hệ / Tháng
Xem thêm dự án