Căn Hộ Dịch Vụ Cho Thuê

Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 48 m 2
 • 10,5 triệu / Tháng
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 9 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 9,4 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 85 m 2
 • 18 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 60 m 2
 • 9,5 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 76 m 2
 • 11 triệu / Tháng

Căn Hộ Chung Cư Cho Thuê

Có sẵn
 • 2
 • 1
 • 60 m 2
 • 13 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 14 triệu / Tháng
Có sẵn
 • 2
 • 1
 • 56 m 2
 • 12 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 66 m 2
 • 14 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 11,7 triệu / Tháng
Có sẵn
 • 3
 • 2
 • 130 m 2
 • 16 triệu / Tháng

Nhà Nguyên Căn Cho Thuê

Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 15,2 triệu / Tháng
Có sẵn
 • 2
 • 2
 • 70 m 2
 • 11,7 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 110 m 2
 • 15,5 triệu / Tháng